ประกาศฉบับที่ 22/2565 เรื่อง การงดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไม่จำกัดจำนวน