เกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห์

แบบฟอร์มเกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห์

ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร

1.สำหรับสมาชิกอายุ 58 ปี

2.สำหรับสมาชิกอายุ 59 ปี

3.สำหรับสมาชิกอายุ 60 ปี

 

***ใบรับรองแพทย์ต้องไม่เกิน 30 วัน***

***ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด ลบข้อความในใบสมัคร***

***ชื่อบัญชี ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.กปภ.จก. บัญชีเลขที่ 989-8-34000-2***