ภาพกิจกรรม

นายภัทรพล วงศ์ปรีชาสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินการ

นายภัทรพล  วงศ์ปรีชาสวัสดิ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สอ.กปภ. ได้นำสิ่งของร่วมกิจกรรมกับ กปภ. โครงการ"ตู้ กปภ.ปันสุข"

ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ประธานกรรมการ กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

ได้นำสิงของร่วมกิจกรรมกับ กปภ.โครงการ "ตู้ กปภ.ปันสุข" ณ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค  

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน  ห้องประชุม เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับสมาชิก ความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงาน จากเชื้อโควิด 19  เมื่อ 21 มีนาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์มอบทุนการศึกษาให้กับมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค

สหกรณ์ออมทรัพย์ได้มอบทุนการศึกษาให้กับมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 200,000 บาท
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

คณะผู้ตรวจสอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบเพื่อปิดบัญชีประจำปี 2562

คณะผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต  จำกัด ได้เข้าตรวจสอบเพื่อปิดบัญชีประจำปี 2562 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด เมื่อวันที่ 14-21 มกราคม 2563

สวัสดีปีใหม่2563

คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

เข้าสวัสดีปีใหม่นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค

สอ.กปภ.ร่วมกับ กปภ.ส่งมอบปฎิทินเก่าตามโครงการ "ปฎิทินเก่าให้เรานะ"

สอ.กปภ.ร่วมกับ กปภ.ส่งมอบปฎิทินเก่าตามโครงการ "ปฎิทินเก่าให้เรานะ"

เพื่อนำกลับมาใช้ช้ำและสร้างประโยชน์ด้วยการมอบให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

สอ.กปภ.มอบเงินสนับสนุน ในกิจกรรมแรลลี่การกุศลมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด มอบเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท ในกิจกรรมแรลลี่การกุศลมูลนิธิการประปาส่วนภาค 

"สายใจจากพี่สู่น้อย" ครั้งที่ 6 เส้นทางกรุงเทพฯ- กาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 21 - 22 ธันวาคม ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ จ.กาญจนบุรี