ประกาศฉบับที่ 23/2561 เรื่อง งดให้บริการชั่วคราว กรณีปิดบัญชีประจำปี