ประกาศฉบับที่ 17/2562เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์