ประกาศฉบับที่ 20/2562เรื่อง ยกเลิกประกาศ งดให้บริการชั่วคราว