ประกาศฉบับที่ 24/2562 เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ เอทีเอ็ม เนื่องในโอกาสสหกรณ์ครบรอบก้าวเข้าสู่ปีที่ 40