ประกาศฉบับที่ 27/2562 เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม