ประกาศฉบับที่ 32/2562 เรื่อง งดให้บริการชั่วคราว กรณีปิดบัญชีประจำปี