ประกาศฉบับที่ 22/2563 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ