ประกาศฉบับที่ 32/2564 เรื่อง การพักชำระหนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19