เกี่ยวกับสมาชิกและหุ้น

/sites/default/files/page/08102021155741.pdfซึ่งมีแบบฟอร์มดังนี้

แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ต้องถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน