ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่

คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

เข้าสวัสดีปีใหม่ นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทน

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

สัมมนา "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 "

สัมมนา  "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 " วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพมหานคร

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 นางสาวสุทัศนีย์ ชัยกุล กรรมการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี

อบรมเรื่อง "การประนอมหนี้โดยศาลไม่ต้อง ฟ้องคดี-กฎกระทรวง(ฉบับใหม่)"

อบรมเรื่อง  "การประนอมหนี้โดยศาลไม่ต้อง ฟ้องคดี-กฎกระทรวง(ฉบับใหม่)" ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมไอยราแกรนด์

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ขอมอบครุภัณฑ์ให้กับมูลนิธิดวงประทีป ผ่านมูลนิธิกระจกเงา “โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง”

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

ขอมอบครุภัณฑ์ให้กับมูลนิธิดวงประทีป ผ่านมูลนิธิกระจกเงา “โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง”

ในวันที่ 16 กันยายน 2563

โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่

โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด
ประจำปี 2563
วันที่  19 - 20  กันยายน  2563
ณ เดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี

ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563