ภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562 สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

โครงการสัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562 สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จัดโดย สหรกร์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

" ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมีนายเลิศศักดิ์ ภู่อนุสรณ์ชัย กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด และ นางสาวสุทัศนีย์  ชัยกุล รองประธานกรรมการคนที่ 4 เป็น ผู้สังเกตการณ์  วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

โครงการสัมมนาสมาชิกส่วนกลาง ปี 59

สหกรณ์ออมทรัพย์การการปาส่วนภูมิภาค จำกัด ได้จัดสัมมนาสมาชิกส่วนกลางสัญจร ประจำปี 2559 

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดนครปฐม

สหกรณ์ออมทรัพย์มอบทุนการศึกษาให้กับมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค

สหกรณ์ออมทรัพย์ได้มอบทุนการศึกษาให้กับมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 200,000 บาท
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

ส่งมอบความสุขวันปีใหม่ 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด
ส่งมอบความสุขวันปีใหม่ 2558
ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสหกรณ์ ประจำปี 2558