ภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่

โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด
ประจำปี 2563
วันที่  19 - 20  กันยายน  2563
ณ เดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี

ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

ในโอกาศครงรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ขอมอบครุภัณฑ์ให้กับ มูลนิธิดวงประทีป

  ในโอกาศครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

ขอมอบครุภัณฑ์ให้กับ มูลนิธิดวงประทีป ผ่านมูลนิธิกระจกเงา    

"โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง"

ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

งานเกษียณอายุงานประจำปี 2563

งานเกษียณอายุงานประจำปี 2563 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการสัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563 สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

โครงการสัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563 สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

นายภัทรพล วงศ์ปรีชาสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินการ

นายภัทรพล  วงศ์ปรีชาสวัสดิ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สอ.กปภ. ได้นำสิ่งของร่วมกิจกรรมกับ กปภ. โครงการ"ตู้ กปภ.ปันสุข"

ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ประธานกรรมการ กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

ได้นำสิงของร่วมกิจกรรมกับ กปภ.โครงการ "ตู้ กปภ.ปันสุข" ณ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค  

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน  ห้องประชุม เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับสมาชิก ความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงาน จากเชื้อโควิด 19  เมื่อ 21 มีนาคม 2563