กปภ.จัดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกห้องทุกอาคารรวมถึงห้องทำการ สอ.กปภ.