การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

" ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมีนายเลิศศักดิ์ ภู่อนุสรณ์ชัย กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด และ นางสาวสุทัศนีย์  ชัยกุล รองประธานกรรมการคนที่ 4 เป็น ผู้สังเกตการณ์  วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี