กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี

ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563