บรรยากาศงานประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64 ณ. สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด