บรรยากาศงานประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 ณ. สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด