บรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 63 ณ. สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด