บรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64 ณ. สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด