วันออมแห่งชาติ

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมงานวันออมแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562

ณ.บริษัททีโอที จำกัด สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.