สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน  ห้องประชุม เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับสมาชิก ความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงาน จากเชื้อโควิด 19  เมื่อ 21 มีนาคม 2563