สอ.กปภ.มอบเงินสนับสนุน ในกิจกรรมแรลลี่การกุศลมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด มอบเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท ในกิจกรรมแรลลี่การกุศลมูลนิธิการประปาส่วนภาค 

"สายใจจากพี่สู่น้อย" ครั้งที่ 6 เส้นทางกรุงเทพฯ- กาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 21 - 22 ธันวาคม ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ จ.กาญจนบุรี