สอ.กปภ.ได้จัดสัมมนา คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565