สัมมนา "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 "

สัมมนา  "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 " วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพมหานคร