อบรมเรื่อง "การประนอมหนี้โดยศาลไม่ต้อง ฟ้องคดี-กฎกระทรวง(ฉบับใหม่)"

อบรมเรื่อง  "การประนอมหนี้โดยศาลไม่ต้อง ฟ้องคดี-กฎกระทรวง(ฉบับใหม่)" ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมไอยราแกรนด์