เสวนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สอ.กปภ.ประจำปี 2562