โครงการฝึกอบรม "การยื่นคำร้องไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี ภาคปฎิบัติ"

โครงการฝึกอบรม "การยื่นคำร้องไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี ภาคปฎิบัติ" ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิลแรนต์