โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่

โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด
ประจำปี 2563
วันที่  19 - 20  กันยายน  2563
ณ เดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม