ในโอกาสครงรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ขอมอบครุภัณฑ์ให้กับ มูลนิธิดวงประทีป

 ในโอกาสครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

ขอมอบครุภัณฑ์ให้กับ มูลนิธิดวงประทีป ผ่านมูลนิธิกระจกเงา    

"โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง"

ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563