ภาพกิจกรรม

อบรมเรื่อง "การประนอมหนี้โดยศาลไม่ต้อง ฟ้องคดี-กฎกระทรวง(ฉบับใหม่)"

อบรมเรื่อง  "การประนอมหนี้โดยศาลไม่ต้อง ฟ้องคดี-กฎกระทรวง(ฉบับใหม่)" ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมไอยราแกรนด์

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ขอมอบครุภัณฑ์ให้กับมูลนิธิดวงประทีป ผ่านมูลนิธิกระจกเงา “โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง”

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

ขอมอบครุภัณฑ์ให้กับมูลนิธิดวงประทีป ผ่านมูลนิธิกระจกเงา “โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง”

ในวันที่ 16 กันยายน 2563

โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่

โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด
ประจำปี 2563
วันที่  19 - 20  กันยายน  2563
ณ เดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี

ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

ในโอกาสครงรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด ขอมอบครุภัณฑ์ให้กับ มูลนิธิดวงประทีป

 ในโอกาสครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

ขอมอบครุภัณฑ์ให้กับ มูลนิธิดวงประทีป ผ่านมูลนิธิกระจกเงา    

"โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง"

ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

งานเกษียณอายุงานประจำปี 2563

งานเกษียณอายุงานประจำปี 2563 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการสัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563 สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

โครงการสัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563 สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

นายภัทรพล วงศ์ปรีชาสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินการ

นายภัทรพล  วงศ์ปรีชาสวัสดิ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สอ.กปภ. ได้นำสิ่งของร่วมกิจกรรมกับ กปภ. โครงการ"ตู้ กปภ.ปันสุข"

ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ประธานกรรมการ กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

ได้นำสิงของร่วมกิจกรรมกับ กปภ.โครงการ "ตู้ กปภ.ปันสุข" ณ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค  

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563