ภาพกิจกรรม

สัมมนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จ้ดการและเจ้าหน้าที่ สอ.กปภ.ประจำปี 2562

การบรรยายพิเศษ  เรื่อง  "กฎหมายที่เกี่ยวกับการหักเงินให้กับสหกณ์ในการให้สินเชื่อ หลักฐานการให้เงินกู้ยืม สัญญาค้ำประกัน - กฎหมายบังคับคดี (ใหม่)"

โครงการสัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562 สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

โครงการสัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562 สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จัดโดย สหรกร์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

" ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมีนายเลิศศักดิ์ ภู่อนุสรณ์ชัย กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด และ นางสาวสุทัศนีย์  ชัยกุล รองประธานกรรมการคนที่ 4 เป็น ผู้สังเกตการณ์  วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

โครงการสัมมนาสมาชิกส่วนกลาง ปี 59

สหกรณ์ออมทรัพย์การการปาส่วนภูมิภาค จำกัด ได้จัดสัมมนาสมาชิกส่วนกลางสัญจร ประจำปี 2559 

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดนครปฐม