ระเบียบสหกรณ์

ข่าวสหกรณ์

ประกาศ

ภาพกิจกรรม

 

 ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช้ 1 กรกฏาคม 2564
  • 3.50% ต่อปีเงินฝากประเภทจำกัดจำนวน
  • 2.25% ต่อปีเงินฝากประเภทไม่จำกัดจำนวน
  • 2.25% ต่อปีเงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ
  • 1.50% ต่อปีเงินฝากATM
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่มใช้ 1 กรกฏาคม 2564
  • 6.25% ต่อปีเงินกู้ประเภทฉุกเฉิน
  • 6.25% ต่อปีเงินกู้ประเภทสามัญเพื่อการครองชีพและอื่นๆ
  • 5.75% ต่อปีเงินกู้ประเภทสามัญเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการรักษาพยาบาล

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่

Counter